Pearson Akreditasyon Süreci

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda

Pearson Assured Akreditasyon Süreci

 

25 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Pearson Assured ile Pearson Assured Akreditasyon Sertifika sürecini İGÜ-YDYO olarak başlatmış bulunmaktayız. Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencileri açısından önem atfettiğinden süreçle ilgili hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

Pearson Assured nedir?

 

Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Sunduğu kalite güvencesi hizmeti ile rakipsiz olan Pearson Assured, eğitim ve öğretim çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ciddi bir destek sunmakta ve bunu kalite temelinde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Pearson Assured tarafından geliştirilen ölçütler ve uygulamalar, büyük saygınlığa ve geçerliliğe sahiptir. Pearson Assured, Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenmektedir. Bu çerçeve içerisinde, kurum; sunduğu hizmet ve ürünler dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilecektir. Yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanacak ve hem kurum için hem de öğrenciler için bir referans oluşturacaktır.

                                                                                                                          

Pearson Assured Sertifikası nasıl alınır?

 

Pearson Assured tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış üniversitelerin akredite edilen programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler uluslararası tanınırlığı olan 'Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası' alabilme hakkına sahiptirler. Sertifika süreci başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4 haftalık bir süreyi kapsar.

 

Pearson Assured neden önemlidir?

 

· Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri programın “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır.

 

·   Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır.

 

·  Pearson, dünya çapında 1000’den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir.

 

·  Sertifika alan öğrenciler bu belgeyle bahsedilen bölgelerdeki okul kabulleri, iş başvuruları ve kariyerlerine devam etmelerinde önemli bir destek elde edecektir.