HAKKIMIZDA

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Hazırlık Sınıfımızın amacı, İngilizce eğitim veren lisans ve önlisans programlarımızda öğrenim görecek olan öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Portföyü (CEFR) standartlarında yabancı dil becerisine sahip olmasıdır. 

 
Bunun için öğrencilerimiz; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri odaklı, sürekli değerlendirmeye dayalı, yoğun bir yabancı dil eğitiminden geçmektedirler. 
 
Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce’yi Avrupa Ortak Dil Portföyü standardına göre bağımsız kullanıcı düzeyinde etkin bir biçimde kullanabilecek donanıma sahip olur.
 

YDY Misyonu;

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) kendisine bağlı hazırlık programı kapsamında her türlü koordinasyonu sağlayarak hazırlık programında sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerini denetleyerek, öğrenim dillerinden olan İngilizce ve Rusçanın, öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dillerde takip edebilecek seviyede, öğretilmesini hedefler. Ayrıca öğrencilerin kendi akademik alanlarında yabancı dilde yazılmış kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bu dillerde bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu amaçlar gerçekleştirirken öğrencilerin yapıcı, yaratıcı, özgün ve yeniliklere açık bir biçimde yetişmelerini sağlayarak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini amaçlar.

 

YDY Vizyonu;

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde İngilizcenin eğitim-öğretim dili olarak başarılı bir biçimde kullanılmasındaki görev ve desteği, öğrencilerin İngilizce ve Rusça dillerinde yeterli bir seviyeye gelmelerine katkısı ve misyonunda yer alan işlevleri daha gelişmiş olan olanaklarla, nitelik ve nicelik olarak daha yüksek standartlara yükseltip gelişimini sürdürerek İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitimin bir ögesi olmaya devam etmeyi, geliştirilmesi gereken alanlardaki ve geliştirmeye açık alanlardaki performansın arttırılmasının yanı sıra, yeterli olan alanlardaki performansın sürekliliğinin sağlanması YDYO’nun hedefleridir.

 

Bu süreçte YDYO müdürlüğü ofis, çalışan sayısı ve kadro açısından hizmet sunan ve destek veren tüm birimlerin etkinlik ve verimliliğine odaklanarak bu birimlerin daha yüksek standartlara ulaşmasına katkı sağlayacaktır.