Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Akademik Faaliyetler


Akademik Faaliyetler (ACA) birimi öğretmenlerin akademik faaliyetlerini takip ederek onlara bu tür etkinliklerinde rehberlik ve destek sağlar, akademik faaliyetler düzenler ve öğretmenleri akademik faaliyet fırsatları konusunda bilgilendirir.

İletişim: ydy.aca@gelisim.edu.tr

Üyeler
-  Bahaa A.M. Mohamed - bamomtaz@gelisim.edu.tr
 
Projeler

Yabancı Dil Eğitimine Destek (2023)

Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen toplumsal katkı projesinde, 24 ortaöğretim öğrencisin yabancı dil (İngilizce) öğrenimine destek olmak üzere, dört hafta süren ve toplam 36 saat dersi kapsayan bir öğretim programı ihtiyaca uygun olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. A2 (temel kullanıcı) dil düzeyindeki kazanımları hedefleyen dersler, İngilizce Hazırlık Programında görevli olan öğretim elemanlarınca, üniversitenin F-blok yerleşkesinde 13 Temmuz-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Programın başlangıcında ve sonunda uygulanan ön- ve son testlerle, yürütülen öğretim programının, katılımcıların dil yeterliklerine katkı sağladığı tespit edilmiştir.
 
İşbirlikleri
  • Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü