Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Yüksekokul Müdürü'nün Mesajı


Sevgili Öğrenciler,

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerin bölümlerinde verilen dersleri bu dilde takip edebilecek seviyede öğrenmesini hedefler. Ayrıca öğrencilerin kendi akademik alanlarında yabancı dilde yazılmış kaynaklara ulaşıp bunları kullanabilmeleri, bu dillerde bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunur.

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizceyi Ortak Dil Kriterleri (CEFR) standardına göre bağımsız kullanıcı düzeyinde etkin bir biçimde kullanabilecek donanıma sahip olur.

Bu amaçlara ulaşmak için Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (SFOL) uzaktan eğitim hazırlık sistemi kapsamında, derslerin internet ortamında takip edilmesi, sınavların bir kısmının internet ortamında yapılması, öğretmen-öğrenci iletişimi, ders notu, video vb. paylaşımı ile öğrencilere zaman ve mekândan bağımsız sınırsız içerik ve öğrenme olanakları sağlar.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök
Müdür