Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Örnek Sınavlar


Aşağıda farklı derslerin ve İngilizce Yeterlik Sınavlarının örneklerini bulabilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Programı Sınavları

Ders CEFR düzeyi Sınav türü
Main Course A2 Quiz*
Integrated Skills B1 Progress Test**
Reading A2 Quiz*
Writing B1+ Progress Test**
Listening A2 Quiz*
Speaking A2 Progress Test**
 
* quiz kur boyunca yapılan kısa, ara sınav
** kur derslerinin bitiminden sonra yapılan, kapsamlı kur sonu sınavı

İngilizce Yeterlik Sınavları
Sınav türü CEFR düzeyi Sınav bilgisi
Erasmus+ Sınavı  B2 Sözcük bilgisi, Dil Bilgisi, Okuma, Konuşma
İngilizce Yeterlik Sınavı  B2  
 
Yabancı Dil Dersleri (Fakülte ve Yüksekokullarda yürütülen dil dersler)
Ders CEFR düzeyi Sınav türü
İngilizce (YDL1) A1 Vize
İngilizce (YDL2) A2 Vize
Fransızca A1 Vize