Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Kalite Güvence


Kalite Güvence Birimi (QA), yüksekokulumuzun kalite politikası dâhilinde çalışmalarını yürütür. Yabancı Diller Yüksekokulundaki tüm faaliyetleri (akademik ve idari) gözlemler, tüm süreçlerin yabancı dil eğitimi ve YÖK standartlarına uygun olmasını sağlar, dönüt toplayarak genel kalitenin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için raporlar hazırlar.

İletişim:

Üyeler
Naime Akyürek - nkarakas@gelisim.edu.tr
Utku Tönel – utonel@gelisim.edu.tr

Birim İç Değerlendirme Raporları

2023 Raporu 
2022 Raporu 

Belgeler
Kalite Kılavuzu 
Personel Kılavuzu 
Öğrenci Rehberi 
Müfreadat dışı etkinlik formu
Akademik etkinliğe katılma talep formu
Telafi dersi planlama bilgilendirme formu
Bilgi İşlem Rutin Kontrol Listesi
MATDEV – Sınav değerlendirme formu
Toplantı tutanak formu
RO – Yetki talep formu (personel)
RO – Belge talep formu (öğrenci)
RO – E-öğrenme destek talep formu
RO – Sınav sonucuna itiraz formu
RO – İHP Muafiyet başvuru formu
RO – Öğrenci şikayet formu
RO – Telafi sınav talep formu
RO – Yeterlik sınavı başvuru formu
Sınav zarfı şablonu
TESTING – Sınav günü kontrol listesi
TESTING – Gözetmen rapor formu
TESTING – Konuşma değerlendirme ölçeği 
TESTING – Konuşma ve Yazma sınavlarının değerlendirilmesinde standardizasyon kılavuzu 
TESTING – Sınav geliştirme kontrol listesi
TESTING – Yazma değerlendirme ölçeği
VPO – Aday değerlendirme formu
VPO – Günübirlik izin talep formu
VPO – Öğretmen Performansı Değerlendirme Kılavuzu
VPO - TPE -Gözlem sonrası toplantısı formu
VPO - TPE – Gözlem önceso toplantısı formu
VPO - TPE – Öğrenci dönüt anketi
VPO - TPE – Öğretmen özdeğerlendirme anketi