Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 YönetimYabancı Diller Yüksekokulu Müdür tarafından yönetilir. Müdür, Yüksekokul bünyesindeki tüm faaliyetlerden sorumludur.
Müdürü bu görevinde desteklemekle yükümlü iki Müdür Yardımcısı (bir akademik, bir idari) bulunmaktadır. İdari konulardan sorumlu olan müdür yardımcısı personel işleri, kalite güvence gibi konularla ilgilenirken, akademik konulardan sorumlu olan müdür yardımcısı ise Yüksekokul bünyesindeki eğitim-öğretim etkinliklerinden sorumludur.

Hazırlık programı bünyesindeki tüm faaliyetler Bölüm Başkanı ile ilgili Program Başkanı tarafından koordine edilir ve gözlemlenir.

Yüksekokul Sekreteri yükseköğrenim ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek ve Yabancı Diller Yüksekokulunun kurum içi ve dışı iletişiminden sorumludur. Ek olarak, tamamlayıcı birimler iler Öğrenci İşleri’nin etkinliklerini gözetip denetler.

Müdür Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök
sgok@gelisim.edu.tr   
Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Büşra Hacıköylü
bhacikoylu@gelisim.edu.tr

Öğr. Gör. Amir Attari Khameneh
akhameneh@gelisim.edu.tr
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Utku Tönel
utonel@gelisim.edu.tr
İngilizce Hazırlık Programı Başkanı Öğr. Gör. Buse Aksoy
baksoy@gelisim.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri Elif Ekşi
eeksi@gelisim.edu.tr