Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu müdür, her iki müdür yardımcısı ile akademik yetkinliğe sahip üç deneyimli üyeden oluşmaktadır. Kurul, müdürün alınan kararların uygulanmasında onu desteklemekle sorumludur. Yüksekokul bünyesindeki eğitim-öğretim programlarının yönetmelikler ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ek olarak eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda stratejik kararlar alır.

Üyeler


Dr. Öğr. Üyesi Şahin Gök
Öğr. Gör. Büşra Hacıköylü
Öğr. Gör. Amir Attari Khameneh 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mersin
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen