Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Planlama ve Materyal Geliştirme


Planlama ve Materyal Geliştirme Birimi (MATDEV), Yüksekokulun müfredat politikası dâhilinde çalışmalarını yürütür. İzlenceleri geliştirir, öğretim materyallerini seçer, tasarlar ya da düzenler, öğretim yöntemlerini planlar ve bu konuda Koordinatörler Ofisi’ni bilgilendirir. Ek olarak sınavları müfredata uygunluk konusunda değerlendirir.

İletişim: ydy.matdev@gelisim.edu.tr

Üyeler

Utku Tönel– utonel@gelisim.edu.tr
Simge Sultan Özyürek - ssozyurek@gelisim.edu.tr

 
İngilizce Hazırlık Programı İzlenceleri

A2 İzlence Belgesi
B1 İzlence Belgesi
B2 İzlence Belgesi
 
İngilizce Hazırlık Programı Ders Materyalleri
Language Hub (Macmillan Education)
Skillful 2nd Edition (MacMillan Education)