Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Misyon & Vizyon


Misyon
Yabancı Diller Yüksekokulu, öğretim dili İngilizce diploma programlarında eğitim görmek için gerekli olan İngilizce yetkinliğini sağlamayı hedefler. Ayrıca, Hazırlık Programı bünyesindeki tüm eğitim-öğretim etkinliklerini koordine eder, gözetip denetler.

Yüksekokul ayrıca öğrencilerin İngilizce yayımlanmış olan akademik kaynaklara erişip bunları etkin biçimde kullanmalarını, İngilizce iletişim kurabilmelerini ve gelecekteki iş hayatlarında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamayı hedefler.

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulunun hedefleri şunlardır;
- İstanbul Gelişim Üniversitesinde İngilizcenin öğretim dili olarak kullanımına katkı sağlamak
- Öğrencilerin İngilizce dil yetkinliklerinin yeterli düzeye ulaşması için dil eğitimi sağlamak
- Daha iyi standartlara erişmek için misyonunda belirtilen hedeflere yönelik sürekli gelişim için çalışmak
- Mümkün olan ve gerekli görülen alanlarda performansı arttırmak
- Halihazırda yetkin olduğu alanlarda ise sürdürülebilir yüksek performansını korumak

Bunlara erişmek adına YDY yönetimi tüm personeli ile tüm alt birimlerinin etkinliği ile üretkenliğine odaklanarak daha yüksek standartlara erişmesine destek olacaktır.