Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 İngilizce Hazırlık Programı Müfredatı


Müfredat

Yüksekokulun vizyonu ve mizyonu ile uyum içerisinde olan İngilizce Hazırlık Programının müfredatının temel hedefi öğrencilere etkin bir dil öğrenim süreci sağlamaktır. Müfredatın her unsuru (izlence, ders materyalleri, ölçme ve değerlendirme modeli vb.) birbirleri ile uyumludur.

Öğrencilerin dilsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak
Müfredatın temel amacı öğrencilerin gelecekte, kayıtlı oldukları eğitim programlarında sürdürecekleri akademik çalışmaları için gerekli olan dilsel bilgi ve becerileri sağlamaktır. Hazırlık programını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler kayıtlı bulundukları eğitim programlarında ihtiyaç duyacakları; okuduğunu anlama, ders dinlerken not alma, farklı türlerde metin yazma ve sözlü iletişim gibi beceri ve stratejiler ile donatılmış olurlar.

Bağımsız öğrenmeyi desteklemek
Dil eğitiminin yalnızca sınıfla sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple, öğrencilere, dil öğrenimlerini sınıf dışarısında da destekleyebilecek stratejileri de kazandırmak için çalışırız. Bu sebeple nihai hedefimiz öğrencilerin dijital ve çevrimiçi kaynaklar, kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları vb. Gibi farklı kaynaklardan faydalanarak kendi eğitimlerinin sorumluluğunu ellerine almalarını sağlamaktır.

Bireysel rehberlik sağlamak
Dil öğrenim sürecindeki başarıyı sürdürebilmek için her bir öğrencinin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gerek akademik danışmanlarınca, gerekse de dersleri yürüten akademik personelce dikkate alınmalıdır.
Yabancı Diller Yüksekokulundaki her bir grup öğrenciye, kendilerine dönüt, destek ve rehberlik gibi destekleyici hizmetlerde bulunan bir akademik danışman atanır. Ek olarak, tüm öğretmenlerin belirlenmiş “görüşme saatleri” (office hours) öğrencilerin ihtiyaç duydukları dersler hakkında rehberlik talep etmelerine olanak tanır.

Öğrenme çıktıları
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR)  müfredatın kazanım hedeflerinin belirlenmesi ve İngilizce Hazırlık Programının izlencelerinin hazırlanmasında temel dayanak noktasını oluşturur. Müfredat, farklı dil düzeylerinde erişilecek olan öğrenme hedefleri hakkında bilgi verirken her bir kalemin gerçekleştirilmesi için atanması gereken olası süreyi de belirtir. Tüm bunlar ilgili İzlence Belgesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Temel Kullanıcı A2 I. KUR Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok
sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde
bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi
hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir
Bağımsız Kullanıcı B1 II. KUR Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık
olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla
anlayabilir.
Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek
çoğu durumların üstesinden gelebilir.
Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda,
basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu
metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden,
umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, gör
B1+ III. KUR
B2 IV. KUR Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini
anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik
tartışmalar yürütebilir
Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak
anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir.
Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade
edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya
koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.
 
İzlenceler


A2 İzlence Belgesi 
B1 İzlence Belgesi 
B2 İzlence Belgesi 
tracks