Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Yüksekokulu Kurulu


Yüksekokul Kurulu, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin yüksekokulun ve üniversitenin misyonu ve misyonu dâhilinde olmasını sağlar.

Üyeler:
Dr. Öğr. Üyesi Üyesi Şahin Gök
Öğr. Gör. Amir Attari Khameneh 
Öğr. Gör. Büşra Hacıköylü
Öğr. Gör. Utku Tönel
Öğr. Gör. Buse Aksoy