Yabancı Diller Yüksekokulu - ydyo@gelisim.edu.tr


 Koordinatörler Ofisi


Koordinatörler Ofisi (COORD) öğretmenlerin kendi aralarındaki ve öğretmenler ile birimler arasındaki iletişimin etkin bir biçimde yürütülmesinden sorumludur.  Öğretim etkinliklerini izleyerek müfredatta belirtilen öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını gözlemler. Ayrıca öğretmenlere eğitim materyallari ile öğretim yöntemleri konusunda yardım ve rehberlik sağlar. Öğretmenlerden izlence, eğitim materyalleri, ölçme gibi konulardan dönüt toplar ve bunları raporlar.

İletişim: ydy.coord@gelisim.edu.tr

Üyeler
Sanaz M.F. Moghaddam - smoazzezi@gelisim.edu.tr
Neslihan Kara - nekara@gelisim.edu.tr
Pınar Aslan - piaslan@gelisim.edu.trAkademik Personel İçin Bağlantılar

Haftalık İzlence Belgeleri İzlencelere erişmek için tıklayın
Haftalık Sınıf Raporu Gönderimi Rapor klasörüne erişmek için tıklayın